Nieuws

Tips & advies

Studeren en ondernemen

22.11.2016

Nieuw statuut voor studenten die tijdens hun studies met ondernemen beginnen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het berekeningsplafond van de sociale bijdragen verhoogd. Op de eerste inkomsten tot 6.505,00 € betaalt de student-ondernemer geen sociale lasten. Ter info : een kind blijft fiscaal ten laste van zijn ouders zolang deze niet meer verdient dan 3.010,00 […]

BTW aftrek op bedrijfwagens: laatste update !

07.01.2014

In het kader van de aftrek van BTW op bedrijfswagens en de praktische toepassing van de verschillende methodes heeft FOD Fincancien, afdeling BTW, een nieuwe beslissing gepubliceerd. Deze BTW beslissing staat toe om een nieuwe 4de methode toe te passen, dewelke een antwoord kan bieden op de toepassing van de BTW aftrek bij ‘lichte’ vrachtwagens, alsook regelt zij de opheffing van de […]

De elektronische factuur : ook iets voor u?

07.01.2014

Wist u dat er jaarlijks miljarden facturen worden verzonden, waarvan het grootste gedeelte nog steeds op pappier? Momenteel heeft de Belgische regering een initiatief genomen (op aangegeven van de Europese Unie), om de tegen eind 2014, 25% van de facturen elektronisch te gaan verzenden. Concreet : Dit betekent dat de elektronische en papieren factuur vandaag gelijk […]

Berekening persoonlijk voordeel bedrijfswagen 2012

16.08.2012

Via het onderstaand Exceldocument kan u zelf éénvoudig uw persoonlijk voordeel van uw bedrijfswagen berekenen.

Fruit als tussendoortje op het werk: fiscale behandeling

16.08.2012

De kosteloze verstrekking van fruit tijdens de werkuren wordt als een vrijgesteld sociaal voordeel aangemerkt in hoofde van de werknemer.