Tips & advies

BTW aftrek op bedrijfwagens: laatste update !

07.01.2014

In het kader van de aftrek van BTW op bedrijfswagens en de praktische toepassing van de verschillende methodes heeft FOD Fincancien, afdeling BTW, een nieuwe beslissing gepubliceerd.

Deze BTW beslissing staat toe om een nieuwe 4de methode toe te passen, dewelke een antwoord kan bieden op de toepassing van de BTW aftrek bij ‘lichte’ vrachtwagens, alsook regelt zij de opheffing van de minimumdrempel bij de toepassing van methode 3.

De derde methode houdt in dat de btw aftrek forfaittair wordt vastgelegd op 35% vanaf de eerste bedrijfswagen.

De vierde methode houdt in dat de btw aftrek voor fiscale lichte vrachtwagens forfaittair wordt vastgelegd op 85% of 35% (indien aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan)

Hierbij vindt u tevens ter info de weblink naar de BTW Beslissing nr. E.T. 119.650/4 d.d. 09.09.2013.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e09e5538-80ba-48e8-a301-1d61f4dfd4e9#findHighlighted